หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 72 133 94
2 006 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 103 278 135
3 010 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 36 83 61
4 027 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 38 66 47
5 025 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 25 38 29
6 024 โรงเรียนบางเลนวิทยา 50 98 65
7 008 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 35 64 42
8 020 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 19 32 29
9 003 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 90 185 128
10 016 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 90 213 122
11 007 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 103 274 138
12 026 โรงเรียนสถาพรวิทยา 36 75 54
13 002 โรงเรียนสามพรานวิทยา 93 252 118
14 005 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 24 46 28
15 011 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 23 58 40
16 004 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 20 41 28
17 013 โรงเรียนนักบุญเปโตร 47 108 58
18 023 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 112 281 166
19 014 โรงเรียนบวรธนวิทย์ 0 0 0
20 015 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ 0 0 0
21 019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 40 90 46
22 017 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 61 129 76
23 021 โรงเรียนสกลวิทยา 1 2 2
24 022 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 112 332 177
25 012 โรงเรียนเจี้ยนหัว 42 92 54
26 018 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 0 0 0
รวม 1272 2970 1737
4707

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]