หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ข/1 330 ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง   0847224447
2 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ศานติ กาญจนโรจน์   0831142660

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]