หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7 กลุ่ม นครนายก
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน 2556 - 1 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 243 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 244 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 245 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 246 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 225 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 เป็นต้นไป
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 225 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
11.00 เป็นต้นไป
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 324 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 324 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 เป็นต้นไป
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 241 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 - 10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 242 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]