หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7 กลุ่ม นครนายก
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน 2556 - 1 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สนามหญ้าศาลาหอยริมแม่น้ำ 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 334 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 335 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 335 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 231 - 232 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 233 - 234 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 336 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 143 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 144 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 546 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8

1 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 4 ห้อง 547 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7

1 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 235 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารหลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 236 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 534 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 3 ห้อง 535 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 เป็นต้นไป
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]