หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7 กลุ่ม นครนายก
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน 2556 - 1 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ห้องประชุมม่วง - ชมพู 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ห้องประชุมม่วง - ชมพู 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หน้าอาคารสักทอง ห้อง ศาลาน้ำเงิน 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หน้าอาคารสักทอง ห้อง ศาลาน้ำเงิน 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง 335 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมม่วง - ชมพู 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมม่วง - ชมพู 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสักทอง 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสักทอง 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 4 ห้อง 343-344 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.30
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 4 ห้อง 343-344 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.30
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารสักทอง ชั้น 4 ห้อง 346 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]