หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7 กลุ่ม นครนายก
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน 2556 - 1 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เวทีอาคารนาครส่ำสงเคราะห์ 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
9.30-11.00
-
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วง-ชมพู ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนลีลาศ 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
9.30-11.30
-
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง 611 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
9.30-11.30
-
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 621 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.30-10.30
-
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 622 30 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]