หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 125 112 91.8% 5 4.1% 2 1.64% 3 2.46% 122
2 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 114 81 73.64% 17 15.45% 6 5.45% 6 5.45% 110
3 โรงเรียนองครักษ์ 97 56 60.87% 20 21.74% 5 5.43% 11 11.96% 92
4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 67 35 63.64% 9 16.36% 6 10.91% 5 9.09% 55
5 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 84 33 47.83% 22 31.88% 6 8.7% 8 11.59% 69
6 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 70 28 45.9% 15 24.59% 6 9.84% 12 19.67% 61
7 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 44 21 53.85% 8 20.51% 4 10.26% 6 15.38% 39
8 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 52 19 38% 12 24% 9 18% 10 20% 50
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 45 12 33.33% 11 30.56% 7 19.44% 6 16.67% 36
10 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 38 12 36.36% 8 24.24% 8 24.24% 5 15.15% 33
11 โรงเรียนเมืองนครนายก 20 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนผดุงอิสลาม 38 9 25.71% 8 22.86% 6 17.14% 12 34.29% 35
13 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 16 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
14 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 8 0 0% 4 50% 2 25% 2 25% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]