หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี)
ระหว่าง วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 1 ต.ค. 2556 9.00-11.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 1 ต.ค. 2556 9.00-11.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ห้อง 1 1 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ห้อง 2 1 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ห้อง 1 1 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ห้อง 2 1 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 1 ต.ค. 2556 9.00-11.30
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 1 ต.ค. 2556 9.00-11.30
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องอุบลชาญใช้จักร อาคาร 7 ชั้น 1 1 ต.ค. 2556 9.00-10.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ห้องอุบลชาญใช้จักร อาคาร 7 ชั้น 1 1 ต.ค. 2556 9.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]