หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี)
ระหว่าง วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา หอประชุม ชั้น ม.1-ม.6 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.30
-
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ด้านหลังหอประชุม ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องพอเพียง 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.30
-
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ด้านหลังหอประชุม ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องเพียงพอ 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
13.30
-
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.30
-
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]