หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 144 109 86.51% 11 8.73% 2 1.59% 4 3.17% 126
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 108 75 74.26% 13 12.87% 7 6.93% 6 5.94% 101
3 โรงเรียนคงคาราม 114 64 58.72% 23 21.1% 13 11.93% 9 8.26% 109
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 99 53 56.99% 27 29.03% 5 5.38% 8 8.6% 93
5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 102 44 44.44% 25 25.25% 13 13.13% 17 17.17% 99
6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 85 33 41.25% 18 22.5% 12 15% 17 21.25% 80
7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 66 21 35.59% 12 20.34% 13 22.03% 13 22.03% 59
8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 59 20 37.04% 13 24.07% 10 18.52% 11 20.37% 54
9 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 64 17 28.81% 19 32.2% 10 16.95% 13 22.03% 59
10 โรงเรียนท่ายางวิทยา 65 17 29.31% 14 24.14% 8 13.79% 19 32.76% 58
11 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 70 17 33.33% 11 21.57% 8 15.69% 15 29.41% 51
12 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 40 17 48.57% 7 20% 5 14.29% 6 17.14% 35
13 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 56 16 32% 13 26% 7 14% 14 28% 50
14 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 31 13 50% 5 19.23% 1 3.85% 7 26.92% 26
15 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 50 12 27.27% 7 15.91% 9 20.45% 16 36.36% 44
16 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 38 12 35.29% 3 8.82% 4 11.76% 15 44.12% 34
17 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 37 11 39.29% 5 17.86% 3 10.71% 9 32.14% 28
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 33 10 37.04% 10 37.04% 3 11.11% 4 14.81% 27
19 โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี 46 10 34.48% 7 24.14% 7 24.14% 5 17.24% 29
20 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 40 9 25.71% 7 20% 6 17.14% 13 37.14% 35
21 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 52 7 18.92% 9 24.32% 5 13.51% 16 43.24% 37
22 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 39 7 25.93% 4 14.81% 5 18.52% 11 40.74% 27
23 โรงเรียนบางจานวิทยา 30 7 25% 4 14.29% 4 14.29% 13 46.43% 28
24 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 43 6 15.79% 12 31.58% 7 18.42% 13 34.21% 38
25 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 21 4 21.05% 4 21.05% 6 31.58% 5 26.32% 19
26 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 28 3 11.11% 10 37.04% 8 29.63% 6 22.22% 27
27 โรงเรียนดอนยางวิทยา 16 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
28 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 11 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
29 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 17 1 10% 2 20% 2 20% 5 50% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]