หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคงคาราม 114 269 151
2 009 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 99 205 148
3 004 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 56 115 75
4 017 โรงเรียนดอนยางวิทยา 16 28 18
5 008 โรงเรียนท่ายางวิทยา 65 122 77
6 016 โรงเรียนบางจานวิทยา 30 49 30
7 019 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 11 18 14
8 005 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 85 252 127
9 018 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 64 179 94
10 028 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 28 55 33
11 013 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 40 83 44
12 002 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 144 399 225
13 030 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 33 59 38
14 020 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 66 128 104
15 015 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 70 175 84
16 024 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 39 96 58
17 027 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 31 75 33
18 007 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 40 72 54
19 011 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 52 144 77
20 023 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 59 138 96
21 010 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 37 72 49
22 026 โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี 46 134 54
23 021 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 102 203 146
24 025 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 17 27 22
25 014 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 108 261 165
26 012 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 43 108 55
27 006 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 50 87 73
28 022 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 38 77 47
29 029 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 21 41 24
รวม 1604 3671 2215
5886

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]