หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สนามหน้าอาคาร2 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 ทีมละ 10-15 นาที
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ห้องโถงข้างห้องโสตทัศนศึกษา 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 ทีมละ 10-15 นาที
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เต็นท์หน้าอาคาร4 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 เวลาที่ใช้จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]