หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงจอดรถ 2 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงจอดรถ 2 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/สนามตะกร้อ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/สนามตะกร้อ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/ยิ้มนนทรีย์ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/ยิ้มนนทรีย์ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงอาหาร 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงอาหาร 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/ยิ้มนนทรีย์ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/ยิ้มนนทรีย์ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงจอดรถ 2 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงจอดรถ 2 31 ส.ค. 2556 9.00-12.00
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 30 ส.ค. 2556 09.00-14.00 แข่งวันที่ 30 สิงหาคม 2556
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 30 ส.ค. 2556 09.00-14.00 แข่งวันที่ 30 สิงหาคม 2556
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 31 ส.ค. 2556 09.00-14.00
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 แข่งวันที่ 30 สิงหาคม 2556
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 แข่งวันที่ 30 สิงหาคม 2556
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 แข่งวันที่ 30 สิงหาคม 2556
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 1 ห้อง 121 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 30 ส.ค. 2556 แข่งวันที่ 30 สิงหาคม 2556
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 31 ส.ค. 2556
-
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 31 ส.ค. 2556 09.00-14.00
-
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556
-
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556
-
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556
-
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556
-
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]