หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   24 ส.ค. 2556   30 ส.ค. 2556   31 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 31 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงจอดรถ 2 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงจอดรถ 2 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/สนามตะกร้อ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/สนามตะกร้อ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/หอประชุม 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/ยิ้มนนทรีย์ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/ยิ้มนนทรีย์ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงอาหาร 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงอาหาร 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/ยิ้มนนทรีย์ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/ยิ้มนนทรีย์ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงจอดรถ 2 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/โรงจอดรถ 2 31 ส.ค. 2556 9.00-12.00
19 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
20 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 31 ส.ค. 2556 09.00-14.00
21 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
22 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 1 ห้อง 121 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
24 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 31 ส.ค. 2556
25 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 31 ส.ค. 2556 09.00-14.00
26 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556
27 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556
28 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556
29 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556
30 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม/อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]