หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 112 67 61.47% 21 19.27% 7 6.42% 14 12.84% 109
2 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 114 62 58.49% 22 20.75% 10 9.43% 12 11.32% 106
3 โรงเรียนหัวหิน 104 60 59.41% 23 22.77% 8 7.92% 10 9.9% 101
4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 105 47 46.08% 27 26.47% 13 12.75% 15 14.71% 102
5 โรงเรียนวังไกลกังวล 89 45 51.72% 16 18.39% 10 11.49% 16 18.39% 87
6 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 67 34 51.52% 14 21.21% 6 9.09% 12 18.18% 66
7 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 88 26 29.89% 20 22.99% 22 25.29% 19 21.84% 87
8 โรงเรียนธงชัยวิทยา 81 26 33.77% 14 18.18% 11 14.29% 26 33.77% 77
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 75 26 39.39% 13 19.7% 12 18.18% 15 22.73% 66
10 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 74 24 34.29% 19 27.14% 7 10% 20 28.57% 70
11 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 52 24 46.15% 10 19.23% 6 11.54% 12 23.08% 52
12 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 58 19 32.76% 14 24.14% 6 10.34% 19 32.76% 58
13 โรงเรียนอรุณวิทยา 45 18 40.91% 9 20.45% 7 15.91% 10 22.73% 44
14 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 56 17 30.91% 12 21.82% 9 16.36% 17 30.91% 55
15 โรงเรียนรักษ์วิทยา 32 17 58.62% 3 10.34% 3 10.34% 6 20.69% 29
16 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 59 16 27.59% 14 24.14% 10 17.24% 18 31.03% 58
17 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 55 15 28.3% 15 28.3% 11 20.75% 12 22.64% 53
18 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 49 15 31.91% 8 17.02% 7 14.89% 17 36.17% 47
19 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 36 12 36.36% 7 21.21% 7 21.21% 7 21.21% 33
20 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 62 11 19.3% 15 26.32% 10 17.54% 21 36.84% 57
21 โรงเรียนยางชุมวิทยา 35 11 34.38% 3 9.38% 4 12.5% 14 43.75% 32
22 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 33 10 32.26% 10 32.26% 5 16.13% 6 19.35% 31
23 โรงเรียนธนาคารออมสิน 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 48 7 14.58% 9 18.75% 7 14.58% 25 52.08% 48
25 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 16 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 4 25% 16
26 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 7 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]