หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 74 206 93
2 008 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 88 171 120
3 020 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 59 250 89
4 002 โรงเรียนธงชัยวิทยา 81 159 104
5 026 โรงเรียนธนาคารออมสิน 11 11 11
6 023 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 56 106 67
7 010 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 114 328 158
8 001 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 112 248 140
9 017 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 58 136 80
10 013 โรงเรียนยางชุมวิทยา 35 75 52
11 024 โรงเรียนรักษ์วิทยา 32 50 43
12 021 โรงเรียนวังไกลกังวล 89 213 129
13 022 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 33 67 50
14 006 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 105 201 149
15 019 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 67 150 83
16 005 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 48 87 65
17 009 โรงเรียนหัวหิน 104 236 161
18 011 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 49 140 72
19 004 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 55 89 55
20 007 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 62 116 81
21 018 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 7 10 9
22 012 โรงเรียนอรุณวิทยา 45 89 57
23 003 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 36 73 56
24 014 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 75 184 103
25 015 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 52 120 76
26 025 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 16 29 17
รวม 1563 3544 2120
5664

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]