สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประจวบวิทยาลัย 54 27 13 94 67 21 7 14 95
2 บางสะพานวิทยา 38 33 18 89 62 22 10 12 94
3 หัวหิน 35 27 17 79 60 23 8 10 91
4 สามร้อยยอดวิทยาคม 29 21 9 59 47 27 13 15 87
5 วังไกลกังวล 29 8 14 51 45 16 10 16 71
6 ธงชัยวิทยา 16 12 8 36 26 14 11 26 51
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 14 6 12 32 26 13 12 15 51
8 ชัยเกษมวิทยา 13 18 16 47 26 20 22 19 68
9 รักษ์วิทยา 10 8 2 20 17 3 3 6 23
10 ปากน้ำปราณวิทยา 10 6 10 26 19 14 6 19 39
11 หนองพลับวิทยา 9 13 8 30 34 14 6 12 54
12 ทับสะแกวิทยา 9 9 8 26 16 14 10 18 40
13 ธนาคารออมสิน 9 1 0 10 10 0 0 0 10
14 หัวหินวิทยาลัย 8 12 6 26 15 15 11 12 41
15 หัวหินวิทยาคม 8 2 6 16 15 8 7 17 30
16 บางสะพานน้อยวิทยาคม 7 9 6 22 17 12 9 17 38
17 อรุณวิทยา 7 8 8 23 18 9 7 10 34
18 เมืองปราณบุรี 7 4 5 16 24 10 6 12 40
19 อ่าวน้อยวิทยานิคม 7 3 6 16 12 7 7 7 26
20 กุยบุรีวิทยา 4 15 10 29 24 19 7 20 50
21 หว้ากอวิทยาลัย 4 5 7 16 7 9 7 25 23
22 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 2 8 1 11 10 10 5 6 25
23 ห้วยยางวิทยา 1 7 12 20 11 15 10 21 36
24 แย้มสอาดหัวหิน 1 5 3 9 7 4 1 4 12
25 ยางชุมวิทยา 1 2 4 7 11 3 4 14 18
26 อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 0 0 0 0 0 2 0 2 2
รวม 332 269 209 810 626 324 199 349 1,149