สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประจวบวิทยาลัย 67 21 7 14 95
2 บางสะพานวิทยา 62 22 10 12 94
3 หัวหิน 60 23 8 10 91
4 สามร้อยยอดวิทยาคม 47 27 13 15 87
5 วังไกลกังวล 45 16 10 16 71
6 หนองพลับวิทยา 34 14 6 12 54
7 ชัยเกษมวิทยา 26 20 22 19 68
8 ธงชัยวิทยา 26 14 11 26 51
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 26 13 12 15 51
10 กุยบุรีวิทยา 24 19 7 20 50
11 เมืองปราณบุรี 24 10 6 12 40
12 ปากน้ำปราณวิทยา 19 14 6 19 39
13 อรุณวิทยา 18 9 7 10 34
14 บางสะพานน้อยวิทยาคม 17 12 9 17 38
15 รักษ์วิทยา 17 3 3 6 23
16 ทับสะแกวิทยา 16 14 10 18 40
17 หัวหินวิทยาลัย 15 15 11 12 41
18 หัวหินวิทยาคม 15 8 7 17 30
19 อ่าวน้อยวิทยานิคม 12 7 7 7 26
20 ห้วยยางวิทยา 11 15 10 21 36
21 ยางชุมวิทยา 11 3 4 14 18
22 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 10 10 5 6 25
23 ธนาคารออมสิน 10 0 0 0 10
24 หว้ากอวิทยาลัย 7 9 7 25 23
25 แย้มสอาดหัวหิน 7 4 1 4 12
26 อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 0 2 0 2 2
รวม 626 324 199 349 1,149