เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
17 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์

1. โรงเรียนต่างๆ ที่จะพิมพ์เกี่ยรติบัตรการแข่งขันระดับเขต ให้เข้าไปพิมพ์ที่เว็บไซต์ สพม.7 เลือก งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ของหน่วยจัด สพม.7 ปราจีนบุรี 2 โดยเลือกรายการที่เมนูหลักซ้ายมือ หัวข้อ "พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู" แล้วพิมพ์เกียรติบัตรครูและนักเรียนโรงเรียนตนเองได้เลย(ไม่ต้องเข้าพิมพ์ที่ระบบการพิมพ์)

2. หน่วยจัดปราจีนบุรี 2 จะโอนระบบผลการแข่งขันระดับเขตให้ระดับภาค(สพม.10) ในวันศุกร์นี้(28 พ.ย.2556) หากโรงเรียนต่างๆต้องการแก้ไขข้อมูล ครู,นักเรียน ต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันศุกร์โดย ผู้ดูแลระบบระดับเขตจะเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 27-28 พ.ย. นี้ ถึงเวลา 18.00 น หากหลังจากนี้ต้องไปแจ้งเปลี่ยนแปลงเองกับหน่วยจัดระดับภาคซึ่งมีข้อกำหนดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ให้ ร.ร. ที่จะแก้ไขเข้าไปศึกษารายละเอียดเอง

3. ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับภาค(สพม.10) แจ้งว่าโรงเรียนต่างๆที่เป็นตัวแทนสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2556 เป็นต้นไป

4. ในส่วนของการพิมพ์บัตรประจำตัวครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ผู้ดูแลระบบระดับภาคจะเปิดให้พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2556 เป็นต้นไป

5. รายการแข่งขันบางรายการต้องส่งเอกสารบางส่วนให้ผู้รับผิดชอบก่อนวันแข่งขันให้โรงเรียนเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดการแข่งขันและปฏิบัติตามเพิ่อรักษาสิทธิ์การเข้าแข่งขันของโรงเรียน

 
 

ประชาสัมพันธ์

1. โรงเรียนต่างๆ เข้าดูประกาศผลการแข่งขัน สพม.7 ปราจีนบุรี 2 ได้แล้ว

2. ให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อนักเรียน ก่อนที่ผู้ดูแลระบบจะทำการโอนข้อมูลให้ผู้จัดการแข่งขันในระดับภาพต่อไปหากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับ(081 9214961) ภายในวันที่ 25 พ.ย.56

3. การพิมพ์เกียรติบัตร โรงเรียนต่างๆ จัดพิมพ์เองเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน(แต่ยังเข้าพิมพ์ไม่ได้เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการอนุญาตให้ท่าน ผ.อ. เขตท่านใหม่ลงลายมือชื่อในเกียรติบัตรฉบับต้นแบบอยู่หากเข้าพิมพ์ได้จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

4. ให้โรงเรียนต่างๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดการแข่งขันระดับภาคโดยเฉพาะสถานที่แข่งขันที่เจ้าภาพได้ลงประชาสัมพันธ์ให้ทราบนานแล้ว ยกเว้นบางกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ยังไม่ระบุสถานที่แข่งขันโดยดูความเคลื่อนไหวได้จากเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและตะวันออก

 
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขั้นครั้งที่ 63 ดาวน์โหลด  
 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทุกโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.00-9.00 น.  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมพิธีเปิด

 
 

แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั่งที่ 63

1.  โรงเรียนกบินทร์วิทยา ดาวน์โหลดแผนผัง

2.  โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  ดาวน์โหลดแผนผัง

 
 

ประกาศด่วน!!! ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ทุกประเภทการแข่งขัน เข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.00 น. ณ ห้องช่อชัยพฤกษ์ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

1. หนังสือเชิญประชุม (ดาวน์โหลด)

2. รายชื่อคณะกรรมการ(ดาวน์โหลด)

 
 

ประกาศด่วน!!! ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกประเภทการแข่งขัน เข้าร่วมประชุมในวัน ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น ณ ห้องช่อชัยพฤกษ์ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

1. หนังสือเชิญประชุม (ดาวน์โหลด)

2. รายชื่อคณะกรรมการ (ดาวน์โหลด)

 
 

ประกาศด่วน!!! ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น ณ. ห้องช่อชัยพฤกษ์ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

1. หนังสือเชิญประชุม

2. รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 
 

  กำหนดการแข่งขัน วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556

สถานที่แข่งขัน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556  ณ. โรงเรียนกบินทร์วิทยา  แข่งขัน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่

  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • การงานอาชีพฯ
  • สุขศึกษา พลศึกษา
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 สถานที่แข่งขัน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ. โรงเรียนมารีกบินทร์บุรี แข่งขัน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่

  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาต่างประเทศ
  • สังคมศึกษาฯ
  • ศิลปะ
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 679
จำนวนนักเรียน 1,558
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 953
จำนวนกรรมการ 807
ครู+นักเรียน 2,511
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,318
ประกาศผลแล้ว 158/271 (58.30%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 15
เมื่อวาน 33
สัปดาห์นี้ 83
สัปดาห์ที่แล้ว 195
เดือนนี้ 469
เดือนที่แล้ว 573
ปีนี้ 1,774
ทั้งหมด 93,734