หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7.. กลุ่ม ..2....
ณ ....โรงเรียนกบินทร์วิทยาและโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ...........
ระหว่าง วันที่ .....15-17.......... เดือน ...พฤศจิกายน 2556....

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 16 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 16 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 216 16 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 216 16 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 16 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับบทอาขยาน
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 16 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาในการแข่งขันขึ้นอยู่กับเนื้อหาของบทอาขยาน
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 16 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้แข่งขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 16 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้แข่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 16 พ.ย. 2556 09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 215 16 พ.ย. 2556 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]