หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7.. กลุ่ม ..2....
ณ ....โรงเรียนกบินทร์วิทยาและโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ...........
ระหว่าง วันที่ .....15-17.......... เดือน ...พฤศจิกายน 2556....

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารมารีอา ชั้น 3 ห้อง ม.3/4 17 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารมารีอา ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 17 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารมารีอา ชั้น 3 ห้อง ม.3/3 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารมารีอา ชั้น 3 ห้อง ม.6/2 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารมารีอา ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี โดมมัธยม ห้อง โดมมัธยม 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี โดมมัธยม ห้อง โดมมัธยม 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารมารีอา ชั้น 3 ห้อง ม.5/3 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 ห้องเก็บตัว ห้อง ม.3/1 ให้ส่งเค้าโครงเรื่องที่จะเล่านิทานโดยย่อให้คณะกรรมการ ณ จุดรายงานตัว และหากต้องใช้ไมล์ลอยและเสียงประกอบให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารมารีอา ชั้น 3 ห้อง ม.3/5 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 ห้องเก็บตัว ห้อง ม.6/1 ให้ส่งเค้าโครงเรื่องที่จะเล่านิทานโดยย่อให้คณะกรรมการ ณ จุดรายงานตัว และหากต้องใช้ไมล์ลอยและเสียงประกอบให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอน ชั้น 1 ห้อง Library Room 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอน ชั้น 1 ห้อง Edutainment Room 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารมารีอา ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]