หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7.. กลุ่ม ..2....
ณ ....โรงเรียนกบินทร์วิทยาและโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ...........
ระหว่าง วันที่ .....15-17.......... เดือน ...พฤศจิกายน 2556....

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องพลศึกษา 16 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องพลศึกษา 16 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 16 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 16 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]