หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .7.. กลุ่ม ..2....
ณ ....โรงเรียนกบินทร์วิทยาและโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ...........
ระหว่าง วันที่ .....15-17.......... เดือน ...พฤศจิกายน 2556....

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 4 ห้อง Year 4/5 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 ห้องเก็บตัว ห้องว่างเดิม Year 4/4
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 4 ห้อง Year 5/5 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 ห้องเก็บตัว ห้อง Year 5/4
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 3 ห้อง Grade 2/5 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 ห้องเก็บตัว ห้อง Grade 3/4
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 3 ห้อง Grade 2/6 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 ห้องเก็บตัว ห้อง Grade 3/4
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 3 ห้อง Grade 5/4 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 ห้องเก็บตัว ห้อง Grade 4/5
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 3 ห้อง Grade 5/5 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 ห้องเก็บตัว ห้อง Grade 4/5
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 2 ห้อง Grade 1/6 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 2 ห้อง Grade 2/4 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 4 ห้อง Class 4/4 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 4 ห้อง Activity Room 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 3 ห้อง Grade 3/5 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 ห้องเก็บตัว ห้อง Grade 4/4
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 3 ห้อง Grade 3/6 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 2 ห้อง Grade 1/3 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อาคารเซนต์แอนนา ชั้น 2 ห้อง Grade 1/4 17 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]