หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม 8 14 9
2 002 โรงเรียนกบินทร์บุรี 44 78 65
3 001 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 114 305 153
4 011 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 8 9 8
5 010 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 29 42 29
6 006 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 87 189 131
7 012 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 85 165 124
8 014 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(กบินทร์บุรี) 7 11 10
9 015 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) 0 0 0
10 008 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 27 53 37
11 004 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 44 104 61
12 007 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 29 54 35
13 005 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 86 242 139
14 013 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 48 85 50
15 017 โรงเรียนเจียหมิน 8 11 10
16 009 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 55 196 92
รวม 679 1558 953
2511

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]