สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กบินทร์วิทยา 36 35 17 88 71 17 6 15 94
2 มารีวิทยากบินทร์บุรี 36 24 6 66 53 11 7 7 71
3 มณีเสวตรอุปภัมภ์ 29 14 13 56 48 14 2 17 64
4 วังตะเคียนวิทยาคม 17 16 16 49 37 17 7 18 61
5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 15 16 10 41 27 9 6 9 42
6 สายมิตรศึกษา 12 9 9 30 28 4 6 10 38
7 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 5 8 5 18 12 11 2 14 25
8 กบินทร์บุรี 2 5 4 11 10 13 4 15 27
9 ร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 2 0 2 4 9 1 3 9 13
10 นนทรีวิทยาคม 1 6 7 14 11 5 3 8 19
11 วังดาลวิทยาคม 1 2 3 6 7 8 1 5 16
12 ทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1 0 1 2 4 0 0 4 4
13 เจียหมิน 1 0 1 2 3 0 1 4 4
14 กบินทร์จริยาคม 0 2 2 4 5 0 0 3 5
15 รักษาทรัพย์พิทยากร(กบินทร์บุรี) 0 0 2 2 1 0 0 1 1
รวม 158 137 98 393 326 110 48 139 484