เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 พ.ย. 2556
2 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ สำหรับข้อมูลตัวแทนของ สพม. 4 (ปทุมธานี กลุ่ม1) ได้โอนไประดับภาคครบ ทุกรายการ แล้ว สำหรับโรงเรียนใดที่ประสงค์จะแก้ไขรายชื่อครู และนักเรียน ให้เข้าไปที่ Web ของระดับภาค เข้าที่ระบบโรงเรียน ใช้Username และ Password ก่อนหน้านี้ที่ออกไปให้แล้วนั้น ขอเปลี่ยนรายชื่อ รอการอนุมัติ ตามช่วงวันดังนี้ 1) เสนอแก้ไขรายชื่อ 2-6 ธ.ค.56 2) พิจารณาการขอแก้ไขรายชื่อ 7-10 ธ.ค.56 3) พิมพ์บัตรต่างๆ 12 ธ.ค.56 เป็นต้นไป 4) ไปแข่งตามกำหนดครับ  
  โปรดทราบ ขณะนี้ Admin ปทุมธานี กลุ่ม 1 ได้โอนข้อมูลไประดับภาคเรียบร้อยแล้ว ทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องสามารถ ตรวจสอบรายชื่อที่เว็บของภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้ U: W: เดิมที่ออกให้ก่อนหน้านี้ ขอขอบคุณ pwschool2@gmail.com  
  ประกาศจากศูนย์จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ด้วยทางศูนย์ได้มีการทบทวนการดำเนินการจัดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ใหม่ ในวันที่ 15 พ.ย.56 ขอให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้ดูผลของการแข่งขันใหม่  
  หน่วยจัดการแข่งขัน โดยโรงเรียนปทุมวิไล ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่จัดการแข่งขัน ไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามแข่งขัน  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ การสมัครเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ โรงเรียนสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.56 -10 ต.ค.56 ระบบจะปิดการให้ลงทะเบียน ในวันที่ 10 ต.ค.56 เวลา 24.00 น. การพิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขัน รอ admin แจ้งต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
กำหนดวันแข่งขัน
สพม.4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 โดยมติของผู้บริหารโรงเรียน กำหนดวันแข่งขัน 1-2 พฤศจิกายน 2556 สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล,สนามแข่งขันโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 12:56 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 1,238
จำนวนนักเรียน 3,251
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,741
จำนวนกรรมการ 850
ครู+นักเรียน 4,992
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,842
ประกาศผลแล้ว 179/296 (60.47%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 20
สัปดาห์ที่แล้ว 24
เดือนนี้ 135
เดือนที่แล้ว 151
ปีนี้ 1,607
ทั้งหมด 156,435