หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์,โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 134
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว 134
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126. 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]