หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์,โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 246 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 17 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]