หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์,โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ห้อง ภาคเช้า อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 , 313 , ภาคบ่าย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องเบญจพล 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ห้อง ภาคเช้า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องเบญจพล , ภาคบ่าย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 , 313 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 , 323 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 , 333 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 329 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ลานกีฬาหน้าเสาธง , หน้าตึก 3 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ลานกีฬาหน้าเสาธง , หน้าตึก 3 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี สนามฟุตบอล , หน้าตึก 3 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี สนามฟุตบอล , หน้าตึก 3 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]