หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 123 81 67.5% 23 19.17% 7 5.83% 9 7.5% 120
2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 116 61 55.45% 24 21.82% 10 9.09% 15 13.64% 110
3 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 89 34 40.96% 18 21.69% 14 16.87% 17 20.48% 83
4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 96 32 36.36% 26 29.55% 14 15.91% 16 18.18% 88
5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 57 21 38.18% 12 21.82% 8 14.55% 14 25.45% 55
6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 50 19 42.22% 10 22.22% 4 8.89% 12 26.67% 45
7 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 69 12 19.67% 19 31.15% 12 19.67% 18 29.51% 61
8 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 18 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
9 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 50 9 19.57% 7 15.22% 11 23.91% 19 41.3% 46
10 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 28 8 32% 10 40% 2 8% 5 20% 25
11 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 45 8 20.51% 9 23.08% 7 17.95% 15 38.46% 39
12 โรงเรียนนารีวุฒิ 32 8 25.81% 9 29.03% 7 22.58% 7 22.58% 31
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง 35 8 25% 7 21.88% 4 12.5% 13 40.63% 32
14 โรงเรียนธีรศาสตร์ 27 6 25% 9 37.5% 5 20.83% 4 16.67% 24
15 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 39 5 14.29% 8 22.86% 8 22.86% 14 40% 35
16 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 26 5 29.41% 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 17
17 โรงเรียนหนองโพวิทยา 14 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
18 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 20 3 15.79% 6 31.58% 5 26.32% 5 26.32% 19
19 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 18 3 17.65% 4 23.53% 4 23.53% 6 35.29% 17
20 โรงเรียนดำเนินวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]