หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 96 216 128
2 005 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 50 98 65
3 003 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 28 60 36
4 014 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 57 129 84
5 010 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 39 79 48
6 006 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 69 131 86
7 008 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 123 322 181
8 009 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 89 171 112
9 004 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 18 34 30
10 002 โรงเรียนหนองโพวิทยา 14 23 15
11 025 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง 35 76 53
12 012 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 26 50 38
13 001 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 116 229 163
14 013 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 20 37 25
15 020 โรงเรียนดำเนินวิทยา 3 3 3
16 019 โรงเรียนธีรศาสตร์ 27 50 33
17 024 โรงเรียนนารีวุฒิ 32 61 33
18 016 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 45 87 54
19 017 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 50 138 57
20 015 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 0 0 0
21 023 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 18 33 18
22 018 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 0 0 0
23 021 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) 4 8 5
รวม 959 2035 1267
3302

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]