หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนระยองวิทยาคม 43 42 97.67% 1 2.33% 0 0% 0 0% 43
2 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 19 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
4 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 18 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
5 โรงเรียนบ้านค่าย 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
7 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
8 โรงเรียนนิคมวิทยา 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
9 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
10 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]