หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนนิคมวิทยา 10 41 18
2 007 โรงเรียนบ้านค่าย 14 34 24
3 003 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 18 115 43
4 008 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 4 15 9
5 001 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 20 53 30
6 004 โรงเรียนระยองวิทยาคม 43 82 59
7 012 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 2 3 2
8 002 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 11 66 19
9 010 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 19 102 40
10 006 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 13 41 22
11 011 โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 4 18 4
12 015 โรงเรียนกวงฮั้ว 0 0 0
13 021 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง 0 0 0
14 020 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ระยอง 0 0 0
15 022 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 0 0 0
16 019 โรงเรียนสองภาษาระยอง 0 0 0
17 016 โรงเรียนอรวินวิทยา 0 0 0
18 013 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 3 4 3
19 018 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1 8 3
20 014 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 3 3 3
21 017 โรงเรียนวิบูลวิทยา 0 0 0
22 023 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 0 0 0
23 009 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 10 19 13
24 024 โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด 0 0 0
รวม 175 604 292
896

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]