สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ระยองวิทยาคม 43 0 0 43 42 1 0 0 43
2 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 20 0 0 20 20 0 0 0 20
3 วัดป่าประดู่ 19 0 0 19 19 0 0 0 19
4 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 18 0 0 18 18 0 0 0 18
5 บ้านค่าย 14 0 0 14 14 0 0 0 14
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 13 0 0 13 13 0 0 0 13
7 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 10 0 0 10 10 0 0 0 10
8 นิคมวิทยา 10 0 0 10 10 0 0 0 10
9 มัธยมตากสิน ระยอง 10 0 0 10 10 0 0 0 10
10 ปลวกแดงพิทยาคม 4 0 0 4 4 0 0 0 4
11 เพรักษมาตาพิทยา 4 0 0 4 4 0 0 0 4
12 อัญสัมชัญระยอง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
13 เซนต์โยเซฟฯ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
14 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
15 อุดมวิทยานุกูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 174 0 0 174 173 1 0 0 174