หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 13 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 13 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 13 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 13 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งเรียงลำดับ ไม่มีกำหนดเวลา จนกว่าจะหมดผู้แข่งขัน
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 319 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ไม่มีกำหนดเวลา แข่งขันไปจนหมดผู้เข้าแข่งขัน
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ไม่มีกำหนดเวลา แข่งขันไปจนหมดผู้เข้าแข่งขัน
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ไม่มีกำหนดเวลา แข่งขันไปจนหมดผู้เข้าแข่งขัน
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 13 พ.ย. 2556 09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 13 พ.ย. 2556 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]