เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ส.ค. 2556
22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
29 ส.ค. 2556
3 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
9 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์จัดการแข่งขัน
::: สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน :::
::: ห้องคอมพิวเตอร์ 1 :::
cpu core i7 @3.4 GHz ram 8 gb windows 7 64 bit
::: ห้องคอมพิวเตอร์ 2 :::
cpu amd athlon(tm) II X2 240 2.81 GHz ram 2 gb windows xp
::: ห้องคอมพิวเตอร์ 3 :::
cpu E1400 @2.00 GHz ram 4 gb windows 7 32 bit
::: ห้องคอมพิวเตอร์ 4 :::
cpu core i7 @3.4 GHz ram 8 gb windows 7 64 bit
::: ห้องคอมพิวเตอร์ ict :::
cpu core i5 @3.2 GHz ram 4 gb windows 7 64 bit
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์จัดการแข่งขัน
ขณะนี้เกียรติบัตรของทุกรายการแข่งขัน กำลังรอการประชุมแต่งตั้งผู้ลงนาม
แลัวจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
::: ประกาศจากศูนย์การแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ :::
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องจัดการแข่งขัน โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
จากเดิมห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น เปลี่ยนเป็นห้องพระพุทธศาสนา อาคาร 8 ชั้น 1
::: 6/09/2556 :::
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการตัดสิน โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
จากเดิม ครูสราวุธ วงษ์จู  เปลี่ยนเป็น ครูสุภาพร กมล
และการแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
เพิ่ม ครูสราวุธ วงษ์จู เข้าไปเป็นกรรมการอีก 1 คน
::: 6/09/2556 :::

ศูนย์การแข่งขันของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
แก้ไขตามเกณฑ์กลางของ สพฐ.
ซุโดกุ , คำคม , Cross word , A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่
เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น!!!

SKcom : 22/08/2013 : 12.00 น.
SKcom : 21/08/2013 : 13.00 น.
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์จัดการแข่งขันสมุทรสาคร 1

กำหนดการส่งรายชื่อนักเรียนการแข่งขันศิลปหีตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

เพจติดต่อประสานงานการแข่งขันศิลปหีตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.ต้นและม.ปลาย
ส่งรูปเล่มจำนวน 4 เล่ม วันที่ 9 กันยายน 2556 ก่อนเวลา 08.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 8 ชั้น 2 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม 08-9454-5620 ในเวลาราชการ

>> ใบสมัครเข้าแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Download
>> ใบสมัครเข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) Download
>> ใบสมัครเข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(หุ่นยนต์) Download
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,058
จำนวนนักเรียน 2,343
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,344
จำนวนกรรมการ 759
ครู+นักเรียน 3,687
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,446
ประกาศผลแล้ว 162/296 (54.73%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 27
สัปดาห์ที่แล้ว 216
เดือนนี้ 595
เดือนที่แล้ว 895
ปีนี้ 595
ทั้งหมด 174,108