เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 ต.ค. 2556
4 ต.ค. 2556
5 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
31 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ทุกรายการสามารถดาวน์โหลดประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการฉบับจริง  เพิ่มเติมกรรมการหุ่นยนต์
ได้
  ที่นี่

 
 

   โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว โดยไปที่เมนู
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู ด้านซ้ายมือเว็บไซต์หรือ login
เข้าระบบโรงเรียนทางขวามือด้วย username และ
passwordเดิมตอนลงทะเบียนแล้วไปที่เมนู พิมพ์เกียรติบัตร 

        ส่วนคณะกรรมการตัดสินทุกรายการให้เข้าเมนู
เข้าระบบการพิมพ์ ด้านขวามือ ด้วย username
และ password เดิมตอนลงทะเบียน แล้วไปที่เมนู
พิมพ์เกียรติบัตรเฉพาะแข่งเสร็จ  จะสามารถเข้าไป
พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการได้  และสำหรับโรงเรียน
ใดที่มีรายชื่อครู นักเรียน หรือกรรมการผิด ให้แจ้งมาทางเมล
ได้ที่ cpumidit@gmail.com  เพื่อที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ก่อนพิมพ์เกียรติบัตรต่อไป

 

 
 

        คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสินตามประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

สำเนาคำสั่ง  ดาวน์โหลดที่นี่

เรียนเชิญ  คณะกรรมการทุกท่านประชุมพร้อมกัน

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556  เวลา 08.30-14.00 น. 

ณ ห้องประชุมจามจุรี  โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 

 

 
 

ประชาสัมพันธ์

      คุณครูที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายการ
ขอความกรุณากรอกรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2556
 ก่อนเวลา 24.00 น.

 

 
 

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สระแก้ว กลุ่มที่ 1

วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2556  ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

 

 
  ประกาศ!!!  การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 1,007
จำนวนนักเรียน 2,407
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,406
จำนวนกรรมการ 864
ครู+นักเรียน 3,813
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,677
ประกาศผลแล้ว 181/181 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 28
สัปดาห์ที่แล้ว 79
เดือนนี้ 345
เดือนที่แล้ว 630
ปีนี้ 345
ทั้งหมด 112,322