หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กลุ่ม สพท. สระแก้ว 2
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง เคมี1และเคมี2 14 ก.ย. 2556 09.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง เคมี1และเคมี2 13 ก.ย. 2556 09.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ระเบียงอาคาร5 14 ก.ย. 2556 09.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ระเบียงอาคาร5 13 ก.ย. 2556 09.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ระเบียงอาคาร5 14 ก.ย. 2556 09.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ระเบียงอาคาร5 13 ก.ย. 2556 09.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง หอประชุม 14 ก.ย. 2556 09.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง หอประชุม 13 ก.ย. 2556 13.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง ระเบียงอาคาร5 14 ก.ย. 2556 09.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง ระัเบียงอาคาร5 13 ก.ย. 2556 09.00
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ชีวะ1 หอประชุม 14 ก.ย. 2556 09.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ชีวะ2 หอประชุม 14 ก.ย. 2556 09.00
-
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ(ประดิษฐ์เครื่องบิน)(บินที่สนามบาส) 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00 วันที13 ทดลองบิน วันที่ 14 ประกอบเครื่อง
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ(ประดิษฐ์เครื่องบิน)( บินที่สนามบาส) 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00 วันที่13 ทดลองบิน วันที่ 14 ประกอบเครื่อง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]