หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอรัญประเทศ 114 86 76.11% 12 10.62% 7 6.19% 8 7.08% 113
2 โรงเรียนวัฒนานคร 109 67 67.68% 16 16.16% 10 10.1% 6 6.06% 99
3 โรงเรียนทัพราชวิทยา 100 64 67.37% 17 17.89% 3 3.16% 11 11.58% 95
4 โรงเรียนตาพระยา 83 52 68.42% 13 17.11% 5 6.58% 6 7.89% 76
5 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 66 32 52.46% 17 27.87% 6 9.84% 6 9.84% 61
6 โรงเรียนพวงคราม 49 32 68.09% 9 19.15% 4 8.51% 2 4.26% 47
7 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 55 29 56.86% 13 25.49% 5 9.8% 4 7.84% 51
8 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 37 29 80.56% 5 13.89% 2 5.56% 0 0% 36
9 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 63 27 45% 21 35% 8 13.33% 4 6.67% 60
10 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 38 17 51.52% 7 21.21% 2 6.06% 7 21.21% 33
11 โรงเรียนพรพงษ์กุล 26 10 43.48% 6 26.09% 4 17.39% 3 13.04% 23
12 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 13 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]