หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 55 115 86
2 004 โรงเรียนตาพระยา 83 280 141
3 007 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 66 121 97
4 006 โรงเรียนทัพราชวิทยา 100 223 142
5 009 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 63 137 83
6 005 โรงเรียนวัฒนานคร 109 325 151
7 003 โรงเรียนอรัญประเทศ 114 294 172
8 013 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 13 18 13
9 014 โรงเรียนพรพงษ์กุล 26 43 26
10 012 โรงเรียนพวงคราม 49 102 66
11 011 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 37 63 41
12 008 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 38 82 57
รวม 753 1803 1075
2878

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]