สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อรัญประเทศ 86 12 7 8 105
2 วัฒนานคร 67 16 10 6 93
3 ทัพราชวิทยา 64 17 3 11 84
4 ตาพระยา 52 13 5 6 70
5 ทัพพระยาพิทยา 32 17 6 6 55
6 พวงคราม 32 9 4 2 45
7 คลองน้ำใสวิทยาคาร 29 13 5 4 47
8 สำเร็จวิทยา 29 5 2 0 36
9 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 27 21 8 4 56
10 ซับม่วงวิทยา 17 7 2 7 26
11 พรพงษ์กุล 10 6 4 3 20
12 ดาราสมุทร อรัญประเทศ 6 2 2 2 10
รวม 451 138 58 59 647