สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อรัญประเทศ 86 12 7 8 105
2 วัฒนานคร 65 16 10 6 91
3 ทัพราชวิทยา 63 17 3 11 83
4 ตาพระยา 51 13 5 6 69
5 ทัพพระยาพิทยา 32 17 6 6 55
6 พวงคราม 32 9 4 2 45
7 สำเร็จวิทยา 29 5 2 0 36
8 คลองน้ำใสวิทยาคาร 28 13 5 4 46
9 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 26 21 8 4 55
10 ซับม่วงวิทยา 17 7 2 7 26
11 พรพงษ์กุล 10 6 4 3 20
12 ดาราสมุทร อรัญประเทศ 6 2 2 2 10
รวม 445 138 58 59 700