สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อรัญประเทศ 51 22 18 91 86 12 7 8 105
2 วัฒนานคร 22 30 12 64 65 16 10 6 91
3 ทัพราชวิทยา 18 21 22 61 63 17 3 11 83
4 ตาพระยา 17 18 10 45 51 13 5 6 69
5 สำเร็จวิทยา 14 12 2 28 29 5 2 0 36
6 พวงคราม 12 14 5 31 32 9 4 2 45
7 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 5 8 4 17 26 21 8 4 55
8 ทัพพระยาพิทยา 4 14 10 28 32 17 6 6 55
9 คลองน้ำใสวิทยาคาร 4 14 8 26 28 13 5 4 46
10 ซับม่วงวิทยา 4 5 5 14 17 7 2 7 26
11 ดาราสมุทร อรัญประเทศ 2 0 1 3 6 2 2 2 10
12 พรพงษ์กุล 1 3 3 7 10 6 4 3 20
รวม 154 161 100 415 445 138 58 59 641