สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อรัญประเทศ 51 22 18 91 86 12 7 8 105
2 วัฒนานคร 23 31 12 66 67 16 10 6 93
3 ทัพราชวิทยา 19 21 22 62 64 17 3 11 84
4 ตาพระยา 18 18 10 46 52 13 5 6 70
5 สำเร็จวิทยา 14 12 2 28 29 5 2 0 36
6 พวงคราม 12 14 5 31 32 9 4 2 45
7 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 6 8 4 18 27 21 8 4 56
8 คลองน้ำใสวิทยาคาร 5 14 8 27 29 13 5 4 47
9 ทัพพระยาพิทยา 4 14 10 28 32 17 6 6 55
10 ซับม่วงวิทยา 4 5 5 14 17 7 2 7 26
11 ดาราสมุทร อรัญประเทศ 2 0 1 3 6 2 2 2 10
12 พรพงษ์กุล 1 3 3 7 10 6 4 3 20
รวม 159 162 100 421 451 138 58 59 647