เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2556
9 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 หน่วยจัดประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพม.9 สุพรรณบุรี 2  ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน/ทุกรายการ  และ เจ้าหน้าระบบออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมปรึกษาหารือ เวลา 13.00 น. ห้องทวารวดี โรงเรียนอู่ทอง  
 

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556  โรงเรียนในกลุ่มจัดการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  หน่วย สพม.9 สุพรรณบุรี 2 ประกาศปิดโรงเรียน 1 วัน

 
 

สพม ๙ สุพรรณบุรี ๒

แจ้งผู้ดูแลระบบของโรงเรียนทุกท่านติดตามรายชื่อนักเรียน ครูที่เข้าร่วมประกวด แข่งขัน เพื่อนำมาลงในระบบ

ผู้ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้//ให้ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินให้ถูกต้องและรายการไหนที่ยังหาคณะกรรมกรไม่ครบให้ดำเนินการด่วน

 
 

ขอขอบคุณ!!! ท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ที่ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของกลุ่มสาระการเรียนรู้มาอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในการกรอกข้อมูล รายชื่อกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่ (สพม.๙ สุพรณบุรี ๒) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอู่ทอง

โดย.รองบรรเทา คุ้มฉายา และ รองสมพงษ์ ปาณิวรรณ

ที่ได้รับมอบหมาย จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มาเป็นผู้ประชุมชี้แจ้งในการกรอกข้อมูล

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ฝากเจ้าหน้าผู้ดูแลระบบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนที่มีความสามารถในการออกแบบ //ป้าย/ภาพ ประชาสัมพันธ์ ของ หน่วย สพม.สุพรรณบุรี 2 จักขอบคุณเป็นอย่างสูง  
 

ขอเชิญ เจ้าหน้าผู้ดูแลระบบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมประชุม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 ระดับเขตพื้นที่ (สพม.สุพรรณบุรี 2)

 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอู่ทอง

  รายละเอียด

- นำบัญชีรายชื่อคณะกรรมการตัดสินที่คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันได้เตรียมไว้

  (รองฯฝ่ายวิชาการของแต่ละโรงเรียน) มาในวันประชุม

- บันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการประกวด แข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

- หารือแนวทางในการดำเนินงาน

สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness

 
  โรงเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน  ติดต่อได้ที่ รองฯบรรเทา  คุ้มฉายา โทร.081-3785210  
 
ลงทะเบียนสมัคร ประกวด แข่งขัน ในส่วนของหน่วย สพม.9 สุพรรณบุรี 2 ได้แล้ว จนถึงวันที่ 1 พ.ย.2556  
     
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 847
จำนวนนักเรียน 1,976
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,154
จำนวนกรรมการ 699
ครู+นักเรียน 3,130
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,829
ประกาศผลแล้ว 182/285 (63.86%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 88
สัปดาห์ที่แล้ว 297
เดือนนี้ 774
เดือนที่แล้ว 877
ปีนี้ 774
ทั้งหมด 152,288