หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 กลุ่ม สุพรรณบุรี เขต 3
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 พ.ย. 2556 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 พ.ย. 2556 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 8 พ.ย. 2556 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 พ.ย. 2556 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 8 พ.ย. 2556 09.00 ห้องประชุมเล็ก
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร หอประชุม 2 8 พ.ย. 2556 09.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 8 พ.ย. 2556
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 พ.ย. 2556 09.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 พ.ย. 2556 09.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 พ.ย. 2556 09.00 ห้องพักครูอาคาร 1
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 8 พ.ย. 2556 09.00 ห้องพักครูอาคาร 1
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 8 พ.ย. 2556 09.00 122 ห้องแข่งขัน , 123 ห้องเก็บตัว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464 , 0818577705 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]