หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 กลุ่ม สุพรรณบุรี เขต 3
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 8 พ.ย. 2556 09.00 ห้องปฏิบัติการ E
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 8 พ.ย. 2556 09.00 ห้องปฏิบัติการ E
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 8 พ.ย. 2556 09.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 8 พ.ย. 2556 09.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 8 พ.ย. 2556 09.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 , 235 8 พ.ย. 2556 09.00 235 ห้องเก็บตัว
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 , 435 8 พ.ย. 2556 09.00 434 ห้องแข่งขัน , 435 ห้องกรรมการ
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 , 435 8 พ.ย. 2556 09.00 434 ห้องแข่งขัน , 435 ห้องกรรมการ
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 8 พ.ย. 2556 09.00 หอประชุม
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 8 พ.ย. 2556 09.00 หอประชุม
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 8 พ.ย. 2556 09.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 8 พ.ย. 2556 09.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 8 พ.ย. 2556 09.00 ห้องอาเซียน
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 8 พ.ย. 2556 09.00 ห้องอาเซียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464 , 0818577705 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]