หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 105 70 67.31% 15 14.42% 14 13.46% 5 4.81% 104
2 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 109 69 64.49% 19 17.76% 14 13.08% 5 4.67% 107
3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 104 66 64.71% 21 20.59% 13 12.75% 2 1.96% 102
4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 108 59 55.14% 21 19.63% 16 14.95% 11 10.28% 107
5 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 85 40 48.78% 19 23.17% 13 15.85% 10 12.2% 82
6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิิทยา 6 72 28 41.18% 16 23.53% 15 22.06% 9 13.24% 68
7 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 61 19 31.15% 18 29.51% 12 19.67% 12 19.67% 61
8 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 56 18 36.73% 9 18.37% 8 16.33% 14 28.57% 49
9 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 50 17 34.69% 12 24.49% 8 16.33% 12 24.49% 49
10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 31 2 7.69% 3 11.54% 12 46.15% 9 34.62% 26
11 โรงเรียนประทีปศึกษา 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464 , 0818577705 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]