หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 85 191 142
2 009 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 56 127 91
3 008 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 50 103 70
4 001 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 105 228 147
5 002 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 104 201 153
6 007 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 31 71 41
7 006 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิิทยา 6 72 135 107
8 004 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 61 132 86
9 011 โรงเรียนประทีปศึกษา 5 10 7
10 003 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 109 340 150
11 005 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 108 207 152
รวม 786 1745 1146
2891

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464 , 0818577705 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]