หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 27 20 74.07% 6 22.22% 0 0% 1 3.7% 27
2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 21 20 95.24% 1 4.76% 0 0% 0 0% 21
3 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 17 94.44% 0 0% 1 5.56% 0 0% 18
4 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
7 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
8 โรงเรียนสมุทรปราการ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
9 โรงเรียนวัดทรงธรรม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
10 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
11 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
13 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
14 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนอาษาวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนป้วยฮั้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนประภามนตรี 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนศิริวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]